ANEXT, a.s.

Deti z domova Liptovský Hrádok navštívili sponzorskú spoločnosť

SKOLSKYSERVIS.SK / 28.10.2016
Deti z Detského domova Liptovský Hrádok navštívili v rámci sponzorskej spolupráce priestory bratislavskej IT spoločnosti ANEXT. Je to ďalším pokračovaním série spoločných podujatí.
Bratislavská IT spoločnosť a detský domov spolupracujú sponzorsky už dlhšiu dobu. V rámci toho prebehlo niekoľko spoločných podujatí. Napríklad spoločný športový deň alebo letný týždňový tábor počítačových zručností v Liptovskom Jáne. Aktuálnou akciou bola exkurzia v sídle spoločnosti ANEXT v Bratislave.

„Deti sa nás na predchádzajúcich akciách vždy pýtali, čo vlastne robíme. Nevedeli si predstaviť, z čoho pozostáva naša práca. Rozhodli sme sa ich preto pozvať do našich priestor a zoznámiť ich s prácou aspoň časti z dvoch stoviek našich zamestnancov,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti Jozef Chamraz.

Mladí návštevníci si prešli jednotlivými pracoviskami spoločnosti. Na každom im pracovníci vysvetlili, ako bude daný projekt, ktorý oddelenie vyvíja, fungovať v praxi, ako zjednoduší prácu užívateľom a ako prebieha jeho vývoj. Zamestnanci spoločnosti ANEXT sa snažili použiť čo najprístupnejší slovník, tak by si detské publikum odnieslo z exkurzie čo najviac.

Deti si napríklad mohli vyskúšať nákup elektronických kolkov, ďalej to bol napríklad IT systém pre organizáciu volieb. Deti sa tak mohli dozvedieť, ako prebieha sčítavanie hlasov a vyhodnocovanie výsledkov parlamentných, či prezidentských volieb.

„Pre deti to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Najviac ich zaujímali veci, s ktorými už prišli niekedy do kontaktu a o ktorých si mohli vytvoriť nejakú predstavu,“ hovorí riaditeľ detského domova Zdenko Michalides. Veľkému záujmu sa tak tešil napríklad digitálny glukomer, ktorý dokáže zbierať a prenášať namerané hodnoty cez mobilný telefón online do počítača ošetrujúceho lekára, ktorý potom môže údaje pacienta kontrolovať.

Jedno z detí domova totiž trpí na diabetes. Ostatné deti si preto chceli v praxi vyskúšať, ako sa zisťuje hodnota glykémie v krvi, a ako sa tieto údaje spracovávajú a prenášajú.

„Vidieť prácu IT spoločnosti z blízka bolo to pre decká niečo nové. Bola to asi ich prvá podobná skúsenosť. Myslím, že to môže zmeniť aj pracovné ašpirácie niektorých z nich, takže som zvedavý na reakcie,“ hodnotí riaditeľ detského domova.

Súčasťou sponzorskej spolupráce je i možnosť pre deti získať v budúcnosti stáž, alebo i trvalé zamestnanie v spoločnosti ANEXT. „Chceme im uľahčiť ich štart do života,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti.
Exkurzie sa zúčastnili takmer dve desiatky detí a mladých ľudí vo veku sedem až 17 rokov. Na prehliadku mali vyčlenené doobedie a potom im sponzorský partner zabezpečil doplnkový program. Absolvovali napríklad jazdu vyhliadkovým vláčikom v centre mesta, či si mohli hlavné mesto pozrieť s nadhľadu vyhliadky UFO.
Okrem spoločných podujatí je súčasťou spolupráce i dodanie IT vybavenia a sietí pre priestory domova. Keďže ide o päť samostatných objektov, práce prebiehajú postupne počas roka a finišovať by mali v novembri.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/deti-z-domova-liptovsky-hradok-navst/30333-clanok.htm