ANEXT, a.s.

Hurbanovo námestie 3
811 06 BRATISLAVA
Slovenská republika

Phone: +421 2 38 105 760
+421 917 566 566
Fax: +421 2 321 144 266
Email: info@anext.sk
Public relations: publicrelations@anext.sk

IČO: 44536445
DIČ: 2022751984
IČ pre DPH: SK2022751984
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2624184804/1100
IBAN kód: SK41 1100 0000 0026 2418 4804
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4690/B

bv-certification-iso14001-bw

ISO 20000

szp_podpis

modra-pecat-spolahlivosti

Branches of the company:

The Europeum
Suché Mýto 1
811 03 BRATISLAVA
Email: info@anext.sk

Za plavárňou 3
010 01 ŽILINA
Phone: +421 417 231 293
Email: Info.ZA@anext.sk

Lazovná ul. č. 3
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Phone: +421 483 812 922
Email: Info.BB@anext.sk

Czech Republic:

ANEXT CZ s.r.o.
Budějovická Alej
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
Česká republika

Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava – Poruba
Česká republika