Interactive Prescription Advance Pack (#BA-931-464 e-Licence)

Modulárny systém na podporu činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a administratívnych pracovníkov rezortu zdravotníctva. Poskytuje univerzálne nástroje na správu a import doplnkových údajov liekov a liečiv. Zdravotníckym pracovníkom zase poskytuje funkcie podporujúce elektronické predpisovanie liekov, liečiv a ich výdaj v lekárňach.

Product family: ProductSerialLicence – Data Compilation of Excellence – Interactive Prescription Functionality – 16 sectors – eLicence

Interactive Prescription (#BA-931-494 e-Licence)

Tento produkt je unikátnym výsledkom nášho know-how v oblastiach IT, farmácie a medicíny. Jedná sa o komplexný systém, ktorý pokročilými informáciami podporuje rozhodovanie zdravotníckeho pracovníka pri predpisovaní a podávaní liekov v lekárenskej, ambulantnej aj ústavnej starostlivosti.

Základom systému je komplexná a štruktúrovaná databáza údajov na podporu preskripčných a medikačných procesov. Na jej tvorbe sa podieľali naši IT špecialisti ako aj množstvo odborníkov z oblasti farmácie. Súčasťou systému sú aj nástroje na správu tejto databázy. Umožňujú nám jej údaje aktualizovať rozširovať v súlade so zmenami v štátnych registrov liekov a modernými trendami liečby.

Product family: ProductSerialLicence – Data Compilation of Excellence – Interactive Prescription Functionality – 32 sectors – eLicence

SOFTVÉR PRE DLHODOBÉ UKLADANIE DOKUMENTOV – LTA (#BA-931-894 e-Licence)

LTA (Life Time Archiv) softvér je sada nástrojov pre dlhodobé archivovanie a zálohovanie dokumentov. Poskytuje štandardné funkcie a štandardné rozhranie vyžadované pre archivovanie a spravovanie dokumentácie. Je veľmi ľahko upraviteľný v prípade špecifických požiadaviek.

Product family: ProductSerialLicence – Data Compilation of Excellence – Life Time Archive – 32 sectors – eLicence

UPVS RAPID INTEGRATION FRAMEWORK – RIF (#BA-931-194 e-Licence)

Produkt RIF je sada nástrojov pre vysoko efektívnu realizáciu integrácie informačných systémov verejnej správy v zmysle SOA a štandardizačnej legislatívy SR. Je to univerzálne riešenie, ktoré v plnej miere zabezpečuje integračné potreby projektov OPIS. RIF zabezpečuje realizáciu vnútornej integrácie v rámci riešenia ako aj integráciu s externými systémami eGov.

Product family: ProductSerialLicence – Data Compilation of Excellence – Rapid Integration Framework – 8 sectors – eLicence