ANEXT, a.s.

Kontakty

Pobočky

ANEXT, a.s.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 38 105 760
Fax: +421 2 321 144 266
E-mail: info@anext.sk

The Europeum

Suché Mýto 1
811 03 Bratislava


E-mail: info@anext.sk

ANEXT, a.s.

Za plavárňou 3
010 01 Žilina


Tel.: +421 417 231 293
E-mail: info.za@anext.sk

ANEXT, a.s.

Lazovná 3
974 01 Bánská Bystrica


Tel.: +421 483 812 922
E-mail: info.bb@anext.sk

Česká republika

ANEXT CZ s.r.o.

Budějovická Alej
Antala Staška 2027/77
140 00 Praha 4
Česká republika

ANEXT CZ s.r.o.

Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

Kontaktné a fakturačné údaje

ANEXT, a.s.

Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 2 38 105 760
+421 917 566 566
Fax: +421 2 321 144 266

Email: info@anext.sk
Public relations: publicrelations@anext.sk

IČO: 44536445
DIČ: 2022751984
IČ pre DPH: SK2022751984

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2624184804/1100
IBAN kód: SK41 1100 0000 0026 2418 4804

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4690/B