ANEXT, a.s.

Profil spoločnosti
Primárnym cieľom spoločnosti ANEXT je byť popredným medzinárodným poskytovateľom inovatívnych a hodnoty vytvárajúcich technológií, služieb a riešení.

Spoločnost ANEXT preto venuje velkú čast svojich zdrojov a času tomu, aby pomáhala zákazníkom optimalizovat procesy a operácie sofistikovaným využitím technológií, ľudského kapitálu a osvedčených priemyselných postupov. Vďaka tejto orientácii vieme ponúknut maximálnu návratnost investícií, optimálnu časovú efektívnost, ako aj trvalo vysokú kvalitu počas celého životného cyklu našich dodaných projektov, služieb a systémov.

Aktuality

IT v zdravotníctve: Účinnejšia liečba, ale aj úspory

PCREVUE / 8.3.2017 IT v zdravotníctve neznamená len zlepšovanie liečby, ale aj šetrenie peňazí. Využitie IT v zdravotníctve je veľmi perspektívna oblasť. Tento nový trend prispieva v prvom rade k efektívnejšej liečbe pacientov, no dokáže ušetriť aj nemalé finančné prostriedky v systéme zdravotníctva. Kombinácia IT a medicíny otvára nové možnosti v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Úspory v stovkách miliónov Na Slovensku idú do zdravotníctva […]

Deti z domova Liptovský Hrádok navštívili sponzorskú spoločnosť

SKOLSKYSERVIS.SK / 28.10.2016 Deti z Detského domova Liptovský Hrádok navštívili v rámci sponzorskej spolupráce priestory bratislavskej IT spoločnosti ANEXT. Je to ďalším pokračovaním série spoločných podujatí. Bratislavská IT spoločnosť a detský domov spolupracujú sponzorsky už dlhšiu dobu. V rámci toho prebehlo niekoľko spoločných podujatí. Napríklad spoločný športový deň alebo letný týždňový tábor počítačových zručností v […]

Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere riešenia BI?

PCREVUE / 4.6.2016 Asi každá firma, ktorá uvažuje o výbere podnikového informačného systému čiže technológie business intelligence, si na začiatku kladie zásadnú otázku: Existuje riešenie business intelligence (BI), ktoré je finančne nenáročné, rýchlo implementovateľné, ponúka najrozmanitejšie funkcionality, OLAP, prezentovanie dát na mapách či dokonca „skákajúce grafy“ a pri tom všetkom bude používateľsky prívetivé? Odpoveď znie: jednoznačne nie. […]

VIAC článkov

Naše skúsenosti

Spoločnosť ANEXT, a.s. je nezávislá, dynamická a progresívna súkromná spoločnosť pôsobiaca v oblasti IT poradenstva od roku 2009 na slovenskom a českom trhu. ANEXT sa zaoberá dodávkou služieb podnikového a IT poradenstva, dodávkou enterprise riešení vybudovaných na rôznych platformách (SAP, IBM, Microsoft, Oracle and Open Source Technologies), systémovej a dátovej integrácie, vývoja aplikácií a prevádzkovej podpory dodaných riešení, ktoré spĺňajú potreby a požiadavky našich zákazníkov. Veľkú časť našich zdrojov a času venujeme na to, aby sme umožnili zákazníkom optimalizovať ich procesy a operácie tým, že pomáhame pri efektívnejšom využívaní technológií, ľudského kapitálu a najlepšie osvedčených postupov v danom odvetví. Vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť maximálnu návratnosť Vašich investícií, optimálnu časovú efektívnosť, ako aj nepretržite vysokú kvalitu a to počas celej životnosti našich projektov, služieb a systémov. Náš profesionálny tím má skúsenosti s realizáciou projektov ako pre komerčný sektor, tak pre verejný sektor.

Certifikáty

ANEXT, a.s. od roku 2010 každoročne úspešne obhajuje zavedené Systémy  manažérstva kvality ISO 9001:2015 a manažérstva informačnej bezpečnsti ISO/IEC 27001:2013. V roku 2015 sa spoločnosť certifikovala na Systém manažérstva environmentu ISO 14001:2005 a v roku 2017 na Systém manažérstva služieb IT ISO/IEC 20000-1:2013. Tieto systémy boli implementované v rámci všetkých procesov spoločnosti.

Spoločnosť ANEXT, a.s. zaviedla a prevádzkuje integrovaný manažérsky systém, ktorý je v súlade s medzinárodnými štandardami. Touto certifikáciou sa zaväzuje kontinuálne zlepšovať manažment kvality, informačnej bezpečnosti a sytém manažmentu služieb, s ohľadom na environmentálne aspekty pôsobenia spoločnosti.

Kariéra


Členstvá a koho podporujeme

ANEXT sa začiatkom roka 2016 stal sponzoringovým partnerom Detského domova Liptovský Hrádok. Cieľom je pomôcť deťom, ktoré nemajú rovnakú štartovaciu čiaru do života, ako ostatné deti. Chceme im pomáhať najmä tam, kde sa cítime silní, teda v oblasti IT. Organizujeme preto pravidelné letné tábory, kde deťom približujeme svet počítačov a internetu.

Vo všetkých zariadenia detského domova sme zrenovovali IT vybavenie a pripojenie na internet, tak by si deti mohli plnohodnotne plniť školské povinnosti, ale rozvíjať aj svoje osobné záujmy. Organizujeme okrem toho aj rôzne ďalšie akcie, ako napríklad spoločný športový deň zamestnancov a detí.

Sme si vedomí, že deti z detského domova, nemajú prístup k takému vybaveniu, ako tie z bežných rodín, no hlavnou pridanou hodnotou našej spolupráce by mala byť možnosť pre deti nahliadnuť do iného, ako ich bežného sveta, aby sa potom na základe toho mohli rozhodovať napríklad pri výbere zamestnania, či iných dôležitých životných rozhodnutiach. Chceme byť preto deťom dlhodobým partnerom.